zamknij

 

 

Logowanie
Cennik
PDF 
Zasadą jest wnoszenie opłat przed wykonaniem czynności lotniczych. Jednak w pewnych przypadkach, np. dopłaty niewielkich kwot do holu, opłaty wynikającej ze zmiany
zadania z lotu po kręgu na lot termiczny, niewielkiego przedłużenia lotu samolotem itd. opłatę należy wnieść niezwłocznie po locie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni.
Po tym terminie opłata wzrasta o 50%!
LOTY ZAPOZNAWCZE

 

                Loty zapoznawcze szybowcem:

Za wyciągarką lot po kręgu nadlotniskowym do 5-8 minut  - 110 zł
Za samolotem lot ~20 minut - 330 zł
Cena za przedłużenie lotu (po uzgodnieniu z instruktorem za każdą dodatkową minutę) 6 zł


   Loty samolotem (zapoznacze i foto): 

Cessna 150 lot do 10 minut (1 osoba) - 160 zł
Cessna 150 1osoba/1 godzina - 760 zł
PZL 104 Wilga lot do 10 minut (3 osoby) - 290 zł
PZL 104 Wilga lot 1 godzina - 1350 zł
AN 2 lot do 10 minut (przy 10 osobach na pokładzie) - 60 zł
AN 2 lot 1 godzina - 2600 zł
AN 2 lot 1 godzina dla skoczków - 2000 zł

 

ZAPOZNAWCZE SZKOLENIE SZYBOWCOWE
Szkolenie teoretyczne (2h) -  299 zł 
Uczestnik szkolenia teoretycznego otrzymuje 3 darmowe loty zapoznawcze za wyciągarką

 

  SZKOLENIE  SZYBOWCOWE

  Kurs teoretyczny:

  60 godzin zajęć w trybie stacjonarnym lub
  40 godzin zajęć w trybie zaocznym                   - 600 zł

  Szkolenie w trybie indywidualnym - VIP           - 1100 zł

  Szkolnie praktyczne, hol za wyciągarką:

  50 lotów z instruktorem i 10 lotów samodzielnych - 3400 zł
  W przypadku przekroczenia określonej wyżej ilości lotów szkolnych możliwe jest dalsze szkolenie w cenie 55 zł za lot.

        

   Szkolenie praktyczne, hol za samolotem: 

   28 lotów z instruktorem i 10 lotów samodzielnych - 5000 zł
   W przypadku przekroczenia określonej wyżej ilości lotów szkolnych możliwe jest dalsze szkolenie w cenie 120 zł za lot. 


  Szkolenie indywidualne za samolotem - VIP:

  28 lotów z instruktorem i 10 lotów samodzielnych  -  terminy i czas szkolenia uzgadniane indywidualnie ze szkolącym się - 7900 zł
  W przypadku przekroczenia określonej wyżej ilości lotów szkolnych możliwe jest dalsze szkolenie w cenie 190 zł za lot.
   ZAAWANSOWANE SZKOLENIE SZYBOWCOWE

  Holowanie szybowca

  -   za samolotem, pierwsze 400 metrów     -    75 zł
  -    każde następne 100m    -                            15 zł
  -  start za wyciągarką i lot po kręgu            -     20zł
  Opłaty za użytkowanie i wynajem szybowców (Dotyczy lotów w szkoleniach zaawansowanych i pilotów z licencją)

                               

  Cennik oraz pakiety rabatowe dostępne w Aeroklubie
  Nieetatowi mechanicy wyciągarkowi mają prawo do jednego bezpłatnego lotu na holu za samolotem do wysokości 600 metrów
  po wykonaniu 20 ciągów na wyciągarce.

  Loty warunkowe – ( W )

  Piloci szybowcowi po wykonaniu udokumentowanego lotu warunkowego do srebrnej, złotej i diamentowej odznaki szybowcowej,
  będą zwolnieni z opłat za taki lot.

             Loty wyczynowe

  W przypadku wykonania udokumentowanego i zatwierdzonego przez komisarza sportowego przelotu do Szybowcowego Pucharu
  Polski pilot zwolniony jest z 50 % opłat za szybowiec w danym locie.
  SZKOLENIE  SAMOLOTOWE

  Kurs teoretyczny

  120 godzin zajęć w trybie stacjonarnym lub
   60 godzin zajęć w trybie zaocznym -                                       1200 zł

  Szkolenie praktyczne:

  Samolot Cessna 150M –  czas nalotu 45 h z instruktorem    19800 zł
  cena dotyczy samolotu z instruktorem. Każda dodatkowa godzina powyżej limitu kosztuje 500 zł.

  Loty szkoleniowe CESSNA 150M

  dla pilotów AB z licencją:   bez instruktora:                           390 zł/h
                                                 z instruktorem:                           450 zł/h

Loty szkoleniowe PZL 104 Wilga

dla pilotów AB z licencją:   bez instruktora:                           900 zł/h
                                               z instruktorem:                           1000 zł/h

Loty szkoleniowe AN 2

dla pilotów AB z licencją:   bez instruktora:                           1800 zł/h
                                               z instruktorem:                           2200 zł/h

Loty szkoleniowe CSS 13

dla pilotów AB z licencją:   bez instruktora:                           1000 zł/h
                                               z instruktorem:                           1200 zł/h

 

 

  POZOSTAŁE OPŁATY
  Oplata wpisowa (Dla nowych członków wstępujących w szeregi AB) -150 zł
  Roczna składka członkowska - 600 zł  (możliwość rozłożenia płatności na raty )

  Kontrola Wiadomości Teoretycznych  - ( KWT )

  -  pierwszy egzamin           -   20zł
  -  egzamin poprawkowy    -  40zł
   Do KWT można przystąpić po uregulowaniu składek.

  Kontrola Techniki Pilotażu   - ( KTP )

  Dla pilotów szybowcowych

  -  po dokonaniu opłaty początkowej ,  opłaty  zgodnie z cennikiem za szkolenie zaawansowane,
  - dla osób, które nie dokonały powyższych opłat     -           200 zł za każdy lot. + VAT
HANGAR
Dla członków AB - 300 zł/miesiąc
Dla pozostałych - 600 zł/miesiąc

   

 


ddddddddddddddddddddddd